EG FARMER

Ekonomická varianta úspěšné ocelové dvouplášťové nádrže EG INTEGRA. Byla vyvinuta přímo na základě potřeb a požadavků farmářů.

Dvouplášťová nadzemní nádrž na hořlavé kapaliny II. až IV. stupně s výdejním zařízením. Vyráběná objemová řada od 4 do 9 m3

Jde o samostatně fungující nádrž, opatřenou ve většině případů výdejním zařízením. Je určena pro umístění do menších provozů všude tam, kde je potřeba tankovat motorovou naftu do strojů a dopravních prostředků. Ve starších provozech nahradí původní zařízení neodpovídající základním normám a předpisům.

EG FARMER najde samozřejmě uplatnění i v nových provozech a areálech. Je ideální pro vlastní zásobování naftou při menších výtočích.
Nádrž Farmer je z hlediska ochrany spodních vod konstruována jako dvouplášťová s kontinuální indikací netěsnosti průhledítkem do meziplášťového prostoru.

Tvar nádrže odpovídá ekonomickému zaměření výrobku. Stojatý válec vykazuje vynikající pevnostní vlastnosti a při vyráběných objemech do 9 m3 je poměr objemu k zastavěné ploše vyhovující. Nádrž FARMER splňuje veškeré požadavky zákonů, norem a nařízení a minimalizuje investiční náklady na pořízení a stavbu. Její konstrukce a použitý materiál umožňují umístění čerpací stanice i do míst, kde jiné nádrže nelze umístit. Plně ocelová konstrukce řadí nádrž Integra do nejvyšší kategorie zařízení v daném segmentu použití. Na rozdíl od plastových nádob odpovídá podmínce nehořlavosti a z požárního hlediska nemá sama o sobě žádné odstupové vzdálenosti.

Samonosná konstrukce s pevným základovým roštem dovoluje umístění na jakoukoliv pevnou nosnou rovnou desku.

Snaze o co nejnižší pořizovací cenu výrobku odpovídá i komfort vybavení – na nádrži Farmer naleznete všechny potřebné vybavovací prvky, potřebné k provozování nádrže na motorovou naftu včetně prvků pro ochranu spodních vod jako je indikace netěsnosti a pojistka proti přeplnění. Uzamykatelné skříně, žebříky a podobná vybavenost jsou však součástí dražších sestav EG INTEGRA BASIC a COMPLETE.

Ani v malých provozech, na farmách a ve stodolách nemůže být opominuta otázka ochrany spodních vod při stáčení a výdeji PHM. Proto vyvinula firma EG plnohodnotnou a ekonomicky nenáročnou variantu úkapové záchytné vany – ocelová pozinkovaná vana s pojezdovým nebo pochozím roštem.

Parametry tohoto prvku nezbytné ochrany vod naleznete v samostatné sekci.

Schéma k popisu

eg integra farmer 1
  1. nádrž
  2. nosný rošt
  3. výdejní čerpadlo
  4. hrdlo plnícího potrubí
  5. plovákový hladinoměr
  6. koncový jistič plnění
Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot