EG INTEGRA BASIC

Technologicky vyspělá nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž pro skladování hořlavých kapalin II. Až IV. třídy nebezpečnosti. Je základem kompletního stavebnicového systému EG INTEGRA COMPLETE, zahrnujícího nádrž, výdejní zařízení, manipulační plochu s přestřešením a úkapovou jímku.

Dvouplášťová nadzemní nádrž na hořlavé kapaliny II. až IV. stupně s výdejním zařízením.
Vyráběná objemová řada od 6 do 24 m
3

V provedení BASIC se jedná o samostatně fungující nádrž, opatřenou ve většině případů výdejním zařízením. Je určena pro umístění všude tam, kde je nebo bude odpovídajícím způsobem vyřešena ochrana vod před úkapy nebezpečných látek a to včetně přestřešení manipulační plochy a nebo pro jiné způsoby užití tam, kde prvky ochrany vod včetně přestřešení nejsou z různých důvodů vyžadovány.

Vertikálně koncipovaný specifický tvar nádrže s výjimečnou tuhostí a pevností dovoluje vyrábět vysoké objemy při zachování shodné velikosti základního půdorysu nádrže. To je velmi důležité při umisťování stavby v areálech i s ohledem na nutné odstupové vzdálenosti. Čerpací stanici EG INTEGRA lze umístit i na jinak nepoužitelných místech.

Čerpací stanice EG Integra Basic byla vyvinuta tak, aby při splnění veškerých požadavků zákonů, norem a nařízení minimalizovala investiční náklady na pořízení a stavbu. Její konstrukce umožňuje umístění čerpací stanice i do míst, kde jiné nádrže nelze umístit.

Samonosná konstrukce s pevným základovým roštem dovoluje umístění na pevnou nosnou rovnou desku, nejsou tedy vyžadovány žádné hluboké základy.

Vaše výdejní zařízení bude s nádrží EG INTEGRA Basic skvěle chráněno před neoprávněným přístupem – ocelová uzamykatelná skříň na čele nádrže brání poškození nebo krádeži a navíc funguje jako záchytná jímka pro úkapy nebezpečných kapalin! Ve spojení se systémovým zařízením pro autorizovaný výdej hmoty je Vaše investice dokonale ochráněna.

Princip stavebnice, kterou lze rychle sestavit i rozebrat a přemístit, je důsledně dodržen i u prvků ochrany vod, dodávaných jako volitelný doplněk nádrže EG INTEGRA – manipulační plochy a úkapové jímky. Tyto prvky jsou pro čerpací stanice předepsány zákonem. Pouze EG INTEGRA vyřešilo tyto prvky jako samostatné, snadno umístitelné i přeemístitelné monobloky s plnou funkcí pro ochranu vod. možnost leasingu nebo pronájmu čerpací stanice a dostanete velmi zajímavou příležitost nikoliv investovat - ale ROVNOU ŠETŘIT.

eg integra basic 1
  1. nádrž
  2. nosný rošt
  3. přístupové šachty
  4. dveře přední přístupové šachty
  5. výdejní čerpadlo
  6. hrdlo plnící armatury – příplatková verze
  7. žebřík a horní plošina
  8. oka pro jeřáb
Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot