O společnosti

Na trhu s kapalnými palivy se pohybujeme již více než 25 let. Máme dostatek zkušeností, díky kterým víme, že veškerá naše činnost musí být postavena na pevných zásadách podnikatelské etiky. Jsme jasně profilovaní, plně profesionální a cílení na konečného zákazníka.

Nabízíme zejména následující služby:

  • distribuce topných olejů
  • distribuce motorové nafty a benzinů
  • areálové čerpací stanice na klíč
  • plastové a ocelové skladovací kontejnery
  • ADR přepravu
  • poradenství v uvedených oblastech

EG Energie a.s. splňuje podmínky dle zákona č. 234, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně zákonem stanovené kauce. Rozhodnutí o přidělení registračního čísla [PDF; 0,15 MB]

Přepravu zajišťujeme

Vozidlo Objem
Mercedes Actros, Stokota,  4 komory, provedení AT 17,5 m³

Mercedes, přívěsová souprava Willig, 5 komor, provedení  FL

33,0 m³

Mercedes, přívěsová souprava Stokota, 5 komor, provedení AT 33,0 m³
Man, přívěsová souprava Stokota, 5 komor, provedení FL 33,0 m³
Volvo,  přívěsová souprava Stokota, 6 komor, provedení FL    33,0 m³


DAF Kobit D 80 - K,  provedení AT  4,8 m³


Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot