O společnosti

Již déle než 20 let jsme na trhu. Máme dostatek zkušeností, díky kterým víme, že veškerá naše činnost musí být postavena na pevných zásadách podnikatelské etiky. Jsme jasně profilovaní, plně profesionální a zacílení na konečného zákazníka.

Nabízíme zejména následující služby:

  • distribuce topných olejů
  • distribuce motorové nafty a benzinů
  • privátní čerpací stanice na klíč
  • plastové a ocelové skladovací kontejnery
  • ADR přepravu
  • poradenství v uvedených oblastech

EG Energie a.s. splňuje podmínky dle zákona č. 234, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně zákonem stanovené kauce. Rozhodnutí o přidělení registračního čísla [PDF; 0,15 MB]

Přepravu zajišťujeme

Vozidlo Objem
Mercedes Actros, Stokota,  4 komory, provedení FL 17,5 m³
Souprava Willig, 5 komor, provedení  FL. 33,0 m³
Souprava Stokota,  5 komor, provedení FL. 33,0 m³
Man, nástavba Stokota, 3 komory, provedení FL 18,5 m³
Iveco, návěs Stokota 4 komory,  ultrazvuk, provedení FL 34,0 m³
Mercedes Actross, Willig  2 komory, provedení FL 11,0 m³
Avia Kobit D 80 - K, mechanické měření, provedení AT  4,5 m³
 Avia 31 - Mechanické měření, provedení AT 2,8 m³
Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot