Přepravní a skladovací zařízení

Pro přepravu a skladování menšího množství ropných látek jsou určeny kontejnery pro hořlavé kapaliny. Kontejnery mají objem 1000 litrů, pro skladování je lze sdružovat do propojených kompletů.

Pro přepravu nebezpečných látek dodáváme kontejnery jednoplášťové s plastovou nádobou umístěnou v pevnostní ocelové kleci, s certifikací ADR.

kontejnery un2

Ke skladování nebezpečných látek je třeba kromě instalace vlastní nádrže zabezpečit případnou netěsnost pláště tzv. havarijní jímkou. Tento požadavek zákona řeší druhý plášť nádrže. Touto konstrukcí jsou vybaveny dvouplášťové kontejnery o objemu 1000 litrů s možností sdružování pro větší objemy skladované kapaliny.

kontejnery 2pl
Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot