Technické podmínky

 

Popis

Nádrže jsou vyráběny metodou rotačního lití z polyetylenu. Konstrukčně jsou provedeny jako dvouplášťové, tloušťka stěny standardně 5-8 mm.

Vnitřní nádrž je z bílého průsvitného PE, na horní straně je opatřena servisním uzavíratelným otvorem 16" a technologickými vstupy:
plnící hadice, sací hadice, koncovka hlásiče mezního stavu GWG, ventilační uzávěr, příp. další výbava.
Vnější nádrž z šedého PE se skládá z vlastní nádoby a víka. Je odolná povětrnostním vlivům. Objem nádoby převyšuje maximální objem
kapaliny v nádrži pro případný záchyt v případě havárie.
Víko vnějšího pláště má vstupní uzavíratelný a zamykatelný poklop pro přístup k technologickým vstupům vnitřní nádrže.
Technologie nádrže je v přední uzamykatelné skříni. Obsahuje výdejní čerpadlo, koncovku plnění nádrže, zástrčku GWG, příp. další technologii.

Skřín je vyrobena jako zádržná vana o objemu cca 120 litrů.

 

3 velikosti nádrží: 2000 , 3000, 5000 litrů

 

Plnění

Plnící větev má přípoj pro hadici autocisterny v přední skříni nádrže, je opatřena koncovkou VK50.

V nádrži je ukončena plovákovým uzávěrem, který v případě naplnění nádrže uzavře plnící potrubí.

Dalším jištěním ukončení plnění je systém GWG se studeným vodičem pro vypnutí stáčecího čerpadla autocisterny.

Nádrž může být také na přání vybavena alarmem naplnění.

 

Kontrola těsnosti, hladiny

Nádrž je vybavena měřící jednotkou Apollo smart alarm, která kombinuje ultrazvukový měřič výšky hladiny a

čidlo přítomnosti kapaliny v meziplášťovém prostoru. Získané údaje zobrazuje na digitálním displeji, na případný výskyt kapaliny

v meziplášťovém prostoru upozorňuje světelný a zvukový alarm.

 

Výdejní systém

Standard - systém výdeje s elektronickým měřičem průtoku s přesností +/- 0,5%. Možnost jemné kalibrace.

Displej zobrazuje aktuální výdej, celkový výdej a výdej za určené období.

 

MC - umožňuje výdej pouze autorizovaným osobám (až 80 osob), eviduje vydané množství paliva včetně časového údaje.

MC kombinuje nejvýhodnější zpracování údajů s maximálním komfortem ovládání.

Systém zaznamenává údaje o datu a hodině výdeje, množství vydaného paliva , jménu obsluhy,

případně i registrační značku vozidla a stav najetých kilometrů.

 

Napájení

230V /50 Hz; příkon při standardní výbavě 750W

na přívodu nutná přepěťová ochrana a proudový chránič

Nádrž je nutné přizemnit podle platných předpisů! 

 Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot