Automobilové benziny

V současné době si ze sortimentu můžete objednat produkty České rafinérské a.s Litvínov a to BA 91 Speciál, BA 91 N a nejpoužívanější BA 95 Natural. Bez obsahu olova, plně aditivované, zaručené jakosti. Paliva stejné kvality lze obdržet i z výdejních terminálů Čepra a.s.

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu automobilových benzínů jsou v současnosti rostoucí požadavky na ochranu životního prostředí. To se projevuje zejména ve snižování obsahu aromatických uhlovodíků a zejména benzenu, obsahu síry a omezování celkové těkavosti autobenzínu. V současné době musí vyráběné automobilové benziny vyhovovat požadavkům na maximální obsah aromatických uhlovodíků ve výši 35 % V/V, obsah benzenu nesmí překročit 1 % V/V a obsah síry musí být pod 50 resp. 10 mg/kg.

Pokud máte zájem o náš produkt Automobilové benziny, poptejte nás prosím zde v online formuláři.

Soubory ke stažení:

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot