Lehký topný olej - TOT/L

Topný olej těžký TOT-L , svým obchodním názvem řazený mezi těžké topné oleje, zatížený nevratnou spotřební daní 472 Kč/t. Dodnes se však pro tento produkt běžně používá označení lehký topný olej. Prodává se v kilogramech, respektive v tunách a jeho cenu ovlivňuje zejména poptávka po topných olejích a naftě na evropském trhu. Majoritním výrobcem tohoto produktu na našem trhu je pardubické Paramo a.s.

Není vhodný do rodinných domků a do malých přenosných topidel

Vzhledem k poněkud horším chladovým vlastnostem a tedy zvýšeným nebezpečím vylučování parafinických složek vyžaduje náročnější podmínky přepravy, skladování i přípravy ke spalování a to zejména v zimním období. Vzhledem ke své specifičnosti a nárokům na přepravu je minimální objem v rámci jedné dodávky TOT/L 5 000 litrů.

Výrobek je značkován ve smyslu zákona 136/94Sb. o barvení a značkování paliv a maziv. V běžných podmínkách je to tmavá, téměř černá olejovitá kapalina s vyšší viskozitou a na stěnách nádob zanechává viditelný film. Používá se k výrobě tepla, především ve středních a velkých spalovacích zařízeních s rozprašovacími hořáky.

Soubory ke stažení:

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot