Směsná motorová nafta - prodej zastaven

Z historie: Směsná motorová nafta bývala levnější, přitom nabízela srovnatelný výkon jako běžná motorová nafta, s níž je také mísitelná. Byla šetrnější k životnímu prostředí. Jednalo se o alternativní palivo vysoké kvality pro vznětové motory, vyrábělo se mísením standardní motorové nafty a MEŘO - min. 30 %. Směsná motorová nafta se prodávala i pod jinými obchodními názvy - Biodiesel, EkoDiesel.

Vzhledem k  posledním daňovým opatřením, která přestala zvýhodňovat prodej metylesteru a jeho směsí, je prodej směsné motorové nafty B30 a prodej MEŘA / FAME u nás prakticky zastaven. 

 

Směsná motorová nafta (SMN) byla vhodná pro všechny vznětové motory, u kterých je použití SMN schváleno výrobcem. Někdy je probírán vliv tohoto paliva na těsnění a hadice palivové soustavy. U nových vozidel nepředstavuje používání SMN 30 v tomto směru žádná rizika. U starších vozidel (rok výroby 1996 a starší) je doporučována vizuální kontrola, popř. po konzultaci s výrobcem výměna s ohledem na nesnášenlivost dříve používaných materiálů.

SMN je volně mísitelná se standardní motorovou naftou, tudíž při tankování do nádrže vozidla není nutné brát ohled na to, je-li v nádrži běžná motorová nafta či nafta s příměsí biosložky. SMN má v palivové soustavě i v motoru čistící vlastnosti. Rozpouští totiž usazeniny, které vznikly provozem na standardní motorovou naftu. To je pozitivní jev, nicméně je nutné věnovat větší pozornost stavu palivového filtru, kde se tyto nečistoty usazují a dále olejovému filtru. V motoru část uvolněných úsad kontaminuje motorový olej a část úsad se vypustí ve výfukových plynech. Proto se doporučuje důslednější kontrola v obou systémech.

SMN obsahuje MEŘO - Methyl ester řepkového oleje.

Její cena je v současné době bohužel vyšší než cena klasické nafty. 


Soubory ke stažení:

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot