Motorová nafta

Výstavba areálových čerpacích stanic na klíč je úzce spjata se spolehlivým zajištěním dodávek kvalitních pohonných hmot. Prvotřídní jakost, spolehlivé dodací termíny, přesné objemy a naprosto transparentní dokladovost Vám zaručíme smlouvou o dodávkách ropných produktů. Chceme a umíme dosáhnout Vaší naprosté spokojenosti. Naftu dodáváme velkým i malým odběratelům, zaručíme dodávku do 24 hodin.
  • dodávky motorové nafty do všech míst v republice.
  • objem od 1000 do 33 000 litrů autocisternami, případně po železnici.
  • včasnost a operativnost
  • přesné kompenzované měření

Veškerá námi dodávaná paliva pocházejí z České rafinérské a.s., ať už přímo z terminálů Kralupy a Litvínov nebo z výdejních lávek polostátního podniku Čepro. Ve spolupráci se spolehlivým systémem dopravců ADR dodáme palivo prakticky na kterékoliv místo v České republice. Doplňování čerpacích stanic plánujeme společně se zákazníkem s ohledem prognózy vývoje velkoobchodních cen s cílem nakoupit a prodat co nejlevněji. Exportem se prozatím nezabýváme.

Máme bohaté zkušenosti. Například ze zimního období 2008 – 2009, kdy teploty po více týdnů dosáhly hluboko pod bod mrazu. Pro většinu dopravců byla tato zima poučením, jak je důležité dbát na důsledné čištění palivových soustav a včasnou výměnu naftových filtrů. Přestože výrobce zaručuje filtrovatelnost paliva do minus 20°C , teplota mohla místně poklesnout i pod tuto hranici. Naše společnost má v nabídce i arktickou naftu třídy 2 nebo možnost dodatečné aditivace. Reklamace, pokud se vyskytnou, řešíme společně s výrobcem pohonných hmot vždy ke spokojenosti odběratele.

Prodáváme za evropské ceny. Jejich výše se řídí jako u většiny prodejců průměry produktových cen z předchozího týdne na Rotterdamské burze a průměrnou cenou amerického dolaru.

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze. Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin. Motorové nafty se dodávají v železničních a silničních nádržkových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovými naftami musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Voda v naftě a mikrobiální kontaminace

V palivových a skladovacích nádržích s naftou přežívají dobře adaptované mikroorganismy. Bakterie, kvasinky, plísně. Nadměrné množství těchto organismů v palivové nádrži však může znamenat problém. Za optimálních podmínek se jejich počet zdvojnásobí během 20 minut. Po 10 hodinách už je to 1 miliarda mikroorganismů. Jejich mohutný nárůst vysvětluje velké množství usazenin, tzv. bio kalů v kontaminovaných nádržích. Tento kal ucpává palivové filtry a brání volnému průtoku nafty. Mikrobi potřebují vodu. Voda je zdrojem života. Potřebují také potravu a teplo, aby se cítili spokojeně. Naučili se, jak extrahovat potřebné živiny z motorové nafty. Přidáním Bionafty do paliva je to pro ně ještě snazší, neboť mikrobi využívají palivo jako potravu a biopalivo samo o sobě je velmi dobře biologicky odbouratelné. Teplota v nádrži souvisí s teplotou okolního prostředí a často ji nelze ovlivnit (např. když je zásobník venku).
Jak se ale dostane do nádrží voda? Cca 7% objemu motorové nafty dnes tvoří metylester řepkového oleje, tzv. bionafta, kde je podle nejnovější normy DIN EN 590 povolený obsah vody až 200 mg / kg vody (0,02%). Toto množství vody tvoří pro mikroorganismy velmi dobré životní podmínky. Motorová nafta sama o sobě může vázat až 60 mg / kg, tuto část vody mikroby využít nemohou. Ale zbývající 140 mg / kg jim je k dispozici. Když k tomuto množství ještě přičteme kondenzovanou vodu v nádrži, tvorbu bio kalu nelze zastavit. V minulosti, kdy nafta ještě neobsahovala biosložky, voda klesla na dno, protože voda je těžší než motorová nafta. Voda poté mohla být vypuštěna ze spodní části zásobníku. Takto bylo možné odstranit zdroj mikrobů.
Dle současné legislativy musí být bio nafta povinně obsažena v palivu. Čistá 100% bio nafta (FAME) obsahuje až 500 mg / kg vody, ale může vázat až celkové množství 5000 mg / kg vody. Přestože obsahuje tak velké množství vody vázané, kontaminace mikroorganismy zde nehrozí. Problém nastane v případě, kdy je smícháno jen určité procento bionafty s minerální naftou, protože malé množství bio nafty nemůže rozpustit přebytečnou vodu. Kromě toho bio nafta působí jako emulgátor a distribuuje jemné kapky vody do celého objemu paliva. Odstranit přebytečnou vodu ze dna nádrže je tak velmi obtížné.

Jak problém vyřešit?

Pokud je kontaminace slabší, přidává se speciální chemický přípravek přímo do paliva, které vnitřní prostor a armatury zbaví mikroorganismů. V případě, že dojde k masivní kontaminaci palivových nebo skladovacích nádrží a na jejich stěnách ulpívají velké shluky šlemu z metabolitů a bakterií, je nezbytné nádrže zcela vypustit, mechanicky bio film odstranit a speciálním prostředkem vydesinfikovat.  V případě zájmu o technickou pomoc nás prosím kontaktujte.

 

Dopravní značení

RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje

Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C. Normální klima (třídy B, D, F)

Kvalitativní parametry motorové nafty – fyzikálně chemické vlastnosti

Časové rozmezí pro expedici 15.4.-30.9. 1.10.-15.11. 16.11.-28.02. 1.3.-14.4.
LETNÍ PŘECHOD ZIMNÍ
Filtrovatelnost (CFPP) – °C, max. 0 -10 -20
Cloud Point (CP) – °C, max. - - -8
Hustota při 15°C – kg.m-3 820 – 845 820 – 845 820 – 845
Cetanové číslo, min. 51 51 51
Cetanový index, min. 46 46 46
Destilační zkouška
 - do 250°C předestiluje – % obj., max. <65 <65 <65
 - do 350°C předestiluje – % obj., min. 85 85 85
 - 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360
Kin. viskozita při 40°C – mm2.s-1, min. 2 – 4,5 2 – 4,5 2 – 4,5
Bod vzplanutí PM – °C, min. nad 55 nad 55 nad 55
Obsah síry – mg.kg-1, max. 10 10 10
Obsah vody – mg.kg-1, max. 200 200 200
Celkový obsah nečistot – mg.kg-1, max. 24 24 24
Obsah popela – % hm., max. 0,01 0,01 0,01
Oxidační stabilita – g.cm-3, max. 25 25 25
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) – µm 460 460 460
Hustota při 15°C – kg.m-3 800 – 840
Cetanové číslo, min. 48
Cetanový index, min. 46
Filtrovatelnost – °C, max. -32
TVP – °C, max. -22
Destilační zkouška
 - do 180°C předestiluje – % obj., max. 10
 - do 340°C předestiluje – % obj., min. 95
Kin. viskozita při 40°C – mm2.s-1, min. 1,5 – 4
Bod vzplanutí PM – °C, min. nad 55
Obsah síry – mg.kg-1, max. 350
Obsah vody – mg.kg-1, max. 200
Celkový obsah nečistot – mg.kg-1, max. 24
Obsah popela – % hm., max. 0,01
Oxidační stabilita – g.cm-3, max. 25
Obsah polycyklických arom. uhlovodíků – % m/m, max.         11
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) – µm 460
Pokud máte zájem o náš produkt Motorová nafta, poptejte nás prosím zde v online formuláři.

Soubory ke stažení:

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot