Extra lehký topný olej - moderní ekologické palivo

Jsme jedním z nejvýznamnějších dodavatelů topných olejů u nás. Zásobujeme kotelny od těch nejmenších v rodinných domech až po ty nejrozsáhlejší. Našimi spokojenými klienty jsou například areály Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany, školy či nemocnice. Máme zkušenosti s dodávkou topného oleje po celé naší republice.
  • Ověřená kvalita a spolehlivé zdroje, dobrá cena
  • Objem od 500 do 34 000 litrů autocisternami, případně po železnici
  • Rychlost a operativnost - havarijní dodávky
  • Přesné kompenzované měření, bezplatná prohlídka úložiště

Obecně je extra lehký topný olej (ELTO, TOEL nebo také TOLEX) směsí hydrogenačně odsířených ropných destilátů. Lze jej spalovat jak v lokálních topidlech, tak i v kotli pro ústřední vytápění. Topidla se svým komfortem obsluhy a možnostmi regulace podobají topidlům plynovým. Často se používá stejný kotel pro plyn nebo topný olej a liší se pouze instalovaným hořákem. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných nízkoteplotních vlastností, pro zlepšení mazivosti, protikorozních vlastností a oxidační stálosti zejména při skladování. Je to červená čirá kapalina barvená a značkovaná podle části páté zákona 353/2003 Sb. o barvení a značkování paliv a maziv a opatření s tím souvisejících. Extra lehké topné oleje pocházející přímo z českých rafinérií mají parametry vysoce jakostní motorové nafty.

Vratná spotřební daň na jeden litr extra lehkého topného oleje činí 10,95 Kč na 1 litr při 15°C. Po spálení tohoto paliva lze uplatnit nárok na vrácení její podstatné části (10,29 Kč/l). Na našich stránkách také najdete instrukce, jak žádat o vrácení spotřební daně. Budete potřebovat správný formulář, provozní deník, a doklad o prodeji (fakturu), který obdržíte od nás. Podrobnější pokyny celního úřadu ke shlédnutí zde. Od 1. dubna 2009 došlo ke změně číselného označení topného oleje v daňovém přiznání ke spotřební dani. Dříve používaný kód 271003 se změnil na 271030. Jako palivo je v současné době extra lehký topný olej z hlediska provozních nákladů srovnatelný se zemním plynem. V Německu a Rakousku jsou kotle na topný olej rozšířeny více než u nás, v důsledku historicky vstřícnější daňové politiky obou sousedů. Extra lehký topný olej se přepravuje výhradně v autocisternách nebo železničních cisternách, případně v kontejnerech do 1000 litrů objemu. Přeprava ELTO podléhá Evropské dohodě ADR, a látka samotná nese označení UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ, OLEJ TOPNÝ LEHKÝ, třída 3, obalová skupina III.

Skladuje se tak, aby nedošlo ke znehodnocení vodou nebo mechanickými nečistotami. V letním období se k výrobě tohoto oleje používá zejména motorová nafta EN 590 třídy B, na podzim a na jaře třída D a v zimě F. Složení letní motorové nafty má některé nevýhody, kterými jsou bod tuhnutí a filtrovatelnost. Letní nafta začíná vylučovat parafinické kaly již při 5°C, které ucpávají filtry a způsobují výpadky tepelných systémů v zimním období. Nedoporučujeme tedy skladovat topný olej zakoupený v létě v nezateplených prostorách. Při nákupu se vždy dotazujte na chladové vlastnosti paliva a případně požadujte jeho dodatečnou aditivaci. Přidáním vhodného depresantu lze vylepšit filtrovatelnost o 7 až 9 stupňů Celsia. Cenový rozdíl je vzhledem k možným nepříjemnostem naprosto zanedbatelný. V současné době neobsahuje námi dodávaný topný olej žádnou biosložku, takže zde nehrozí degradace dlouhodobým skladováním, tak jako je tomu u dieslu.

A jaké chladové vlastnosti bude mít tedy Vámi zakoupený extra lehký topný olej?  Prodej letní nafty (B) začíná 15.4. a  končí 30.9., přechodová nafta (D) je od 1.10. do 15.11. a  od 16. listopadu lze u nás zakoupit jen zimní kvalitu (F) s bodem filtrovatelnosti do - 20 °C. až do 28.února.   

Cena extra lehkého topného oleje se odvozuje od evropské ceny motorové nafty. Odchyluje se od běžných cen na čerpacích stanicích zejména náklady na distribuci podle místa dodání a celkového objemu. Aktuální cenovou informaci získáte u nás. Na rozdíl od vládou posvěcených cen zemního plynu a elektřiny, kde slouží jako spolehlivý nástroj nepřímého daňového zatížení obyvatel, cenu topného oleje regulují legitimní tržní mechanizmy – nabídka a poptávka po strategických energetických surovinách na Evropské burze.

Pokud máte zájem o náš produkt Extra lehký a lehký topný olej, kontaktujte nás..

Soubory ke stažení:

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot