Extra lehký topný olej do vaší kotelny

Ochotně Vám vysvětlíme nákup, způsob, jakým zažádat o vrácení spotřební daně a doladíme detaily. Budeme se těšit na Vaše zavolání na linku 286 001 811 nebo poptávku na adrese obchod@egenergie.com

  Dodávky oleje od EG Energie, a.s. znamenají:

 • Žádná smlouva, jen vyplníte objednávku, odešlete a čekáte na příjezd autocisterny
 • Po vrácení spotřební daně se vaše náklady na vytápění sníží o 9,29 Kč  / l 
 • Pokud podnikáte a můžete si uplatnit odpočet DPH 
 • Velké kotelny mají tradičně množstevní slevy a mohou počítat s cenou ještě nižší 
 • Perfektní doklady k dodávanému palivu jsou zárukou vrácení spotřební daně
 • Námi dodávaný olej má parametry vysoce jakostní motorové nafty bez biosložek a není nutná jeho dodatečná aditivace
 • Objem od 500 do 34 000 litrů autocisternami, případně po železnici po celé ČR
 • Rychlost a operativnost - havarijní dodávky i mimo pracovní dny
 • Přesné kompenzované měření, bezplatná prohlídka úložiště
 • A v neposlední řadě celkem příjemné zacházení a komunikace  

Zásobujeme kotelny od těch nejmenších v rodinných domech až po ty nejrozsáhlejší. Našimi spokojenými klienty jsou například areály Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany, školy, nemocnice, průmyslové provozy, majitelé rodinných domků, sídlištních kotelen. Obecně je extra lehký topný olej (ELTO, TOEL nebo také TOLEX) směsí hydrogenačně odsířených ropných destilátů. Lze jej spalovat jak v lokálních topidlech, tak i v kotli pro ústřední vytápění. Topidla se svým komfortem obsluhy a možnostmi regulace podobají topidlům plynovým. Často se používá stejný kotel pro plyn nebo topný olej a liší se pouze instalovaným hořákem. Olej obsahuje účinné přísady k zabezpečení potřebných nízkoteplotních vlastností, pro zlepšení mazivosti, protikorozních vlastností a oxidační stálosti zejména při skladování. Je to červená čirá kapalina barvená a značkovaná podle části páté zákona 353/2003 Sb. o barvení a značkování paliv a maziv a opatření s tím souvisejících. Extra lehké topné oleje pocházející přímo z českých rafinérií mají parametry vysoce jakostní motorové nafty.

 

Vratná spotřební daň na jeden litr extra lehkého topného oleje činí od 1. ledna 2021 9,95 Kč na 1 litr při 15°C. Po spálení tohoto paliva lze uplatnit nárok na vrácení její podstatné části (9,29 Kč/l). Na našich stránkách také najdete instrukce, jak žádat o vrácení spotřební daně. Budete potřebovat správný formulář, provozní deník, a doklad o prodeji (fakturu), který obdržíte od nás. Podrobnější pokyny celního úřadu ke shlédnutí zde. Od 1. dubna 2009 došlo ke změně číselného označení topného oleje v daňovém přiznání ke spotřební dani. Dříve používaný kód 271003 se změnil na 271030. Jako palivo je v současné době extra lehký topný olej z hlediska provozních nákladů srovnatelný se zemním plynem. V Německu a Rakousku jsou kotle na topný olej rozšířeny více než u nás, v důsledku historicky vstřícnější daňové politiky obou sousedů. Extra lehký topný olej se přepravuje výhradně v autocisternách nebo železničních cisternách, případně v kontejnerech do 1000 litrů objemu. Přeprava ELTO podléhá Evropské dohodě ADR, a látka samotná nese označení UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ, OLEJ TOPNÝ LEHKÝ, třída 3, obalová skupina III.

Skladuje se tak, aby nedošlo ke znehodnocení vodou nebo mechanickými nečistotami. V letním období se k výrobě tohoto oleje používá zejména motorová nafta EN 590 třídy B, na podzim a na jaře třída D a v zimě F. Složení letní motorové nafty má některé nevýhody, kterými jsou bod tuhnutí a filtrovatelnost. Letní nafta začíná vylučovat parafinické kaly již při 5°C, které ucpávají filtry a způsobují výpadky tepelných systémů v zimním období. Nedoporučujeme tedy skladovat topný olej zakoupený v létě v nezateplených prostorách. Při nákupu se vždy dotazujte na chladové vlastnosti paliva. Přidáním vhodného depresantu lze vylepšit filtrovatelnost o 7 až 9 stupňů Celsia. Cenový rozdíl je vzhledem k možným nepříjemnostem naprosto zanedbatelný. V současné době neobsahuje námi dodávaný topný olej žádnou biosložku, takže zde nehrozí degradace dlouhodobým skladováním, tak jako je tomu u dieslu.

A jaké chladové vlastnosti bude mít tedy Vámi zakoupený extra lehký topný olej?  Prodej letní nafty (B) začíná 15.4. a  končí 30.9., přechodová nafta (D) je od 1.10. do 15.11. a  od 16. listopadu lze u nás zakoupit jen zimní kvalitu (F) s bodem filtrovatelnosti do - 20 °C. až do 28.února.   

Cena extra lehkého topného oleje se odvozuje od evropské ceny motorové nafty. Odchyluje se od běžných cen na čerpacích stanicích zejména náklady na distribuci podle místa dodání a celkového objemu. Aktuální cenovou informaci získáte u nás. Na rozdíl od vládou posvěcených cen zemního plynu a elektřiny, kde slouží jako spolehlivý nástroj nepřímého daňového zatížení obyvatel, cenu topného oleje regulují legitimní tržní mechanizmy – nabídka a poptávka po strategických energetických surovinách na Evropské burze.

Pokud máte zájem o náš produkt Extra lehký a lehký topný olej, kontaktujte nás..


Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot