Technické podmínky

Definice

 • Technické podmínky platí pro neveřejnou nadzemní čerpací stanici EG-Farmer o objemu do 9m3.
 • Nadzemní čerpací stanice je určena pro výdej a skladování hořlaviny II.-IV. stupně.
 • Čerpací stanice bude umístěna uvnitř již provozovaného areálu.
 • Čerpací stanici mohou použít pouze řidiči zaškolení v obsluze a použití této ČS

* - V případě použití ČS jako neveřejné

Popis

Nadzemní jednotka se skládá z ocelové stojaté dvouplášťové nádrže, základové konstrukce, plnících a výdejních armatur a výdejního zařízení.

 • Dvouplášťová nádrž je netlakové konstrukce, vnější plášť plní funkci havarijní jímky.
 • Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášťovém prostoru s indikací manometrem během kontroly a s indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu.
 • Plnění nádrže se provádí pomocí plnícího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnícím hrdlem nádrže nebo může být prováděno stáčecím čerpadlem, pokud je součástí technologie čerpací stanice.
 • Sestava je dále vybavena sací armaturou s uzavíráním a zpětným ventilem, měřicí armaturou s měrnou tyčí a ventilačním průduchem. Přístupové otvory na horním víku umožňují snadné odkalení nádrže.
 • Nádrž je možné plnit max. na 95% jmenovitého objemu. Tato hranice je jištěna automatickým systémem ukončení plnění Afriso.

Výdej PHM

Ve standardním provedení nádrže EG – Farmer je výdejní zařízení umístěno na čele nebo na horním okraji nádrže. Použitá konstrukce umožňuje montáž jak ekonomicky nejvýhodnějších čerpadel bez kapotáže, tak i čerpadel vyšší řady s integrovaným přístupovým systémem.

Pod výdejní zařízení je vhodné umístit záchytnou vanu na úkapy, není-li ochrana spodních vod vyřešena jinak.

Jako výdejní zařízení jsou používány výrobky firem PIUSI a Nala Motors.

ovrchová úprava

P

Vnější plochy nádrže jsou upraveny epoxy - polyuretanovým nátěrovým systémem, vnitřní prostor je v případě skladování delší dobu bez naplnění chráněn konzervačním přípravkem KONKOR.

Výplach inertní náplní zajišťuje antikorozní prostředí v meziplášťovém prostoru.

Životnost

 • Stanovení životnosti a záruky je přiřazeno právě nádrži a potrubí. Ostatní příslušenství má životnost a záruku danou použitým typem.
 • Životnost nádrže EG-INTEGRA je dle platných norem stanovena na 20 let.
 • Prodloužení provozu i po uplynutí této doby životnosti je možné po provedení zkoušek na těsnost při dodržení všech normových podmínek, maximálně o 5 let.

Zkouška nádrže a potrubí

 • Meziplášťový prostor nádrže je zkoušen výrobcem na těsnost podtlakovým systémem.
 • Touto zkouškou je zároveň vyzkoušena vnitřní nádrž.
 • Všechny svary na nádrži jsou podrobeny nedestruktivním zkouškám.
 • Potrubní rozvody jsou při výrobě zkoušeny na přetlak 600kPa, při provozu jsou zevně kontrolovatelné.

Související normy

 • ČSN 65 02 01 - Hořlavé kapaliny provozovny a sklady
 • ČSN 65 02 02 - Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice.
 • ČSN 33 23 20 - Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu
 • ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb. Společné předpisy
 • ČSN 73 60 59 - Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice PHM.
 • ČSN 75 34 15 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
 • ČSN EN 60 079-10, ČSN EN 60 079-14-, ČSN 33 2000-3, ĆSN 33 2000-5-51
eg integra farmer 3

 1. Vnější ocelový plášť z plechu tl. 4 mm tvaru stojatého válce, netlakové konstrukce a ve smyslu ČSN 65 0201 plní funkci havarijní jímky. Ve horní desce (stropu) pláště je přístupový otvor světlosti 600 mm uzavřený přírubovou deskou a armatury pro plnění a výdej média a pro připojení kontrolních a měřících přístrojů potřebných k provozu čerpací stanice.
 2. Vnitřní ocelový plášť je vyroben z plechu tl. 3 mm. Dno a boky pláště pevně dosedají na vnější plášť. Ve smyslu ČSN plní vnitřní plášť funkci samotné nádrže. V prostoru mezi plášti je vytvořen podtlak pro kontrolu nepropustnosti plášť.
 3. Základová konstrukce je vyrobena z válcovaných ocelových profilů a je pevně přivařena k ocelové nádobě. Je uzpůsobena pro přesun nádrže vysokozdvižnými vozíky.
 4. Výdejní čerpadla – mohou být umístěna alernativně na horním kraji nebo na čele nádrže.
 5. servisní vstup do nádrže
 6. Ventilační komín slouží k vyrovnání atmosferického tlaku v nádrži. Je vyroben z ocelové trubky 2" a ukončen protidešťovou koncovkou. V případě skladování nafty s bodem vzplanutí nižším než 55oC je potřeba zakončit potrubí protizášlehovou pojistkou odpovídajícího typu.

Armatury

eg integra farmer 2

K plnění a výdeji skladované kapaliny slouží technologické potrubí opatřené potřebnými zařízeními. Potrubí je ocelové jednoplášťové. Plnící potrubí (P) má světlost 2" a je ukončeno horizontálně nad horní hranou nádrže. Pro připojení plnící hadice autocisterny je opatřeno těsnou spojkou VK 50 s víčkem (1) Proti přeplnění nádrže slouží pojistka (2), na kterou je elektricky napojeno čerpadlo autocisterny. V případě dosažení maximální hladiny pojistka čerpadlo vypne. Výdejní potrubí (V) má světlost 1" nebo 6/4". V nádrži dosahuje níže než plnící potrubí a je opatřeno zpětným ventilem (3), případně i kulovým uzávěrem (4).

Nádrž je možno plnit maximálně na 95% celkového objemu nádrže!

Informaci o výši hladiny nafty v nádrži poskytuje plovák (5), Odvětrání je standardně dodáváno pro skladování hořlavin III. stupně jako volné, s krytkou proti dešti, v případě možného skladování hořlavin II. stupně je nutné instalovat protizášlehovou koncovku (6)

Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot