EG INTEGRA COMPLETE

Dvouplášťová nadzemní nádrž na hořlavé kapaliny II. až IV. stupně s výdejním zařízením a přestřešením manipulační plochy.

Vyráběná objemová řada od 12 do 24 m3

Unikátní stavebnicový systém kompletní čerpací stanice zahrnující nádrž pro skladování pohonných hmot, zařízení pro výdej a evidenci výdeje PHM a systém zabezpečení ochrany vod včetně přestřešení manipulační plochy. Čerpací stanice EG Integra Complete byla vyvinuta tak, aby při splnění veškerých požadavků zákonů, norem a nařízení minimalizovala investiční náklady na pořízení a stavbu. Její konstrukce umožňuje umístění čerpací stanice i do míst, kde jiné nádrže nelze umístit.

Popis

Stavebnice používá nadzemní dvouplášťovou ocelovou nádrž vertikální konstrukce. Tvar nádrže s výjimečnou tuhostí a pevností dovoluje vyrábět vysoké objemy při zachování shodné velikosti základního půdorysu nádrže. To je velmi důležité při umisťování stavby v areálech i s ohledem na nutné odstupové vzdálenosti. Čerpací stanici EG INTEGRA lze umístit i na jinak nepoužitelných místech.

Jedinečným prvkem, který dává čerpacím stanicím EG INTEGRA COMPLETE náskok před konkurenčními výrobky, je integrované přestřešení manipulační plochy, chráněné Patentovým úřadem*. Každá čerpací stanice musí mít manipulační plochu pro zachycení úkapů nebezpečných látek a tato plocha musí být přestřešená. Řešení EG používá nádrž jako nosný prvek konstrukce střechy. Přednosti tohoto řešení jsou průkazné: stavba střechy nevyžaduje drahé základy, které komplikují a prodlužují stavbu. Navíc je celý komplet nádrže včetně přestřešení zařazen do druhé odpisové skupiny.

Princip stavebnice, kterou lze rychle sestavit i rozebrat a přemístit, je důsledně dodržen i u prvků ochrany vod – manipulační plochy a úkapové jímky. Tyto prvky jsou pro čerpací stanice předepsány zákonem. Pouze EG INTEGRA COMPLETE vyřešilo tyto prvky jako samostatné, snadno umístitelné i přemístitelné monobloky s plnou funkcí pro ochranu vod.

Stavba a investice

Princip používání vlastní čerpací stanice je ve všech typech čerpacích stanic od různých výrobců stejný – v nádrži je skladována látka nakoupená za velkoobchodní ceny a pomocí výdejních zařízení je distribuována buď do vlastních vozidel nebo v případě veřejných čerpacích stanic prodávána veřejnosti. Rovněž provozní náklady různých čerpacích stanic jsou velmi podobné. Při provozu čerpací stanice tedy nejsou větší rozdíly mezi jednotlivými dodavateli.

Rozhodující při výběru dodavatele čerpací stanice je tedy fáze stavby i přípravy. A v tomto okamžiku se naplno uplatňují přednosti systému EG INTEGRA COMPLETE. Do posledního detailu promyšlená a minimalizovaná hrubá stavební příprava zahrnuje pouze dvě betonové základové desky a výkop pro úkapovou jímku. K tomu elektro a zemnění podle připravených typových projektů – nic víc není potřeba.

To vše má vliv především na investice. K tomu připočtěte zařazení přestřešení manipulační plochy EG INTEGRA COMPLETE do 2. odpisové skupiny, možnost leasingu nebo pronájmu čerpací stanice a dostanete velmi zajímavou příležitost nikoliv investovat - ale ROVNOU ŠETŘIT.

A něco navíc – porovnejte vzhled čerpací stanice EG INTEGRA COMPLETE s ostatními. Je pěkné mít na dvoře klenot!

* Úřad průmyslového vlastnictví v Praze
Úvoddistribuce topných olejů a pohonných hmot